Lokaal mondiaal

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Complexe mondiale vraagstukken vragen om wereldwijde actie. Toch grijpen thema's als milieu, leefbaarheid of voedselvoorziening juist in elkaar op lokaal niveau. Dit betekent dat de stad een levend laboratorium kan zijn voor oplossingen.

Duurzame innovatie in de stad ontstaat zowel op technisch als sociaal vlak en vergt een andere manier van kijken naar productie en consumptie. Zal een jonge stadsbevolking inderdaad de pionier zijn voor een nieuwe levensstijl? En kan een slimme lokale energievoorziening ons als burgers milieubewuster maken en tegelijkertijd meer zeggenschap geven over overheidsdiensten? Hoe kunnen we de revival van de regio, als een gebied dat binding geeft, versterken? Op welke manier zijn economische innovaties, zoals de opkomende gamingindustrie en nieuwe wetenschappelijke inzichten te koppelen aan duurzaamheid?

De balans houden tussen lokaal en mondiaal vormt hier de uitdaging. Zijn lokale overheden en burgers betrokken genoeg voor deze issues op wereldschaal? Hoe verhoudt wereldburgerschap zich tot lokale identiteit? De banlieues of schakelzones tussen stad en platteland blijven vaak achter in de kenniseconomie. Welke nieuwe vormen van samenwerking tussen wetenschap en andere partijen zorgt dat ook deze buurten mee kunnen komen?

In deze serie lezingen gaan we uit van duurzaamheid zoals gedefinieerd door de VN-Commissie Brundtland (1987):

"Sustainable development is development that is in line with the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to fulfill their needs. Sustainability is about scarcity of resources that produce wealth now and in the future. The surface of the earth is limited: raw materials can be depleted and the capacity of the atmosphere and our natural environment is not endless."

Dinsdag 5 februari
Filosofie van de duurzaamheid

Prof. dr. ir. Harro van Lente (Filosofie van duurzame ontwikkeling, UM en Innovatie- en Milieuwetenschappen, UU) en prof. ir. Klaas van Egmond (Utrecht Sustainability Institute)

Dinsdag 12 februari
Beyond the big society
Phillip Blond (auteur Red Toryen directeur Britse denktank ResPublica) en dr. Albert Meijer (Bestuurkunde, UU)
Engelstalige lezing

Dinsdag 19 februari
Creatieve pioniers
Anne Mieke Eggenkamp (voorzitter College van Bestuur, Design Academy Eindhoven)

Dinsdag 26 februari
The global-local tension in modern science
Dr. Jerome Ravetz (Institute for Science, Innovation and Society, University of Oxford en visiting fellowaan het Descartes Instituut, UU)
Engelstalige lezing

Dinsdag 5 maart
Groene innovatie
Prof. dr. Marko Hekkert (Innovatie- en Milieuwetenschappen, UU) en Harm van den Heiligenberg, MSc (strateeg provincie Utrecht)

Dinsdag 12 maart
Feeding the city
Carolyn Steel, MA (auteur The Hungry Cityen architect) en prof. dr. Beate Völker (Sociologie, UU)
Engelstalige lezing

Dinsdag 19 maart
Duurzaam ondernemen
Dr. Anniek Mauser (Sustainability Director, Unilever Benelux)

Dinsdag 26 maart
The future electricity grid: van consument naar prosument
Excursie met dr. ir. Martijntje Smits (Milieu-natuurwetenschappen, UU) en dr. Wilfried van Sark (Energiewetenschappen, UU). Geen opname beschikbaar, wel een verslag.
Locatie: Parkschool, Van Riebeeckstraat 40, 3531 EJ Utrecht
Tijd: 20.00-21.45 uur