Organisatie

Centrum voor Wetenschap en Cultuur

Het programma van Studium Generale is onderdeel van het CWC: de centrale ontmoetingsplek voor wetenschap, cultuur en samenleving van de Universiteit Utrecht. Met activiteiten en expertise op het gebied van brede academische en culturele vorming en van wetenschapscommunicatie en -educatie draagt het CWC bij aan het profiel en de ambities van de Universiteit Utrecht op onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Centraal daarbij staan de betrokkenheid van een breed publiek bij wetenschap (public engagement) en de brede vorming van studenten.  

Het CWC geeft vorm aan de publieke functie van de Universiteit Utrecht en van wetenschap in het algemeen, in dialoog met de omgeving, studenten en medewerkers, nationaal en internationaal. Het CWC bestaat uit het Universiteitsmuseum Utrecht: UMU, Parnassos Cultuurcentrum en het Programmabureau.  

Binnen het Programmabureau werken creatieve mensen, samen met wetenschappers en anderen, aan geëngageerde programma's en evenementen voor verschillende doelgroepen, zoals Studium Generale, het Weekend van de Wetenschap, het Betweter Festival en de programma’s met basisscholen van het Wetenschapsknooppunt, zoals Meet the Professor.

Doe je mee?

Bij onze activiteiten is iedereen van harte welkom! Wetenschap staat in een historische traditie en is er ten behoeve van het algemeen belang. Wetenschap wordt niet alleen gedaan door medewerkers en studenten van de universiteit, maar ook in discussie met anderen. Praat en denk met ons mee over de verantwoordelijkheid van wetenschappers en de kracht en de beperkingen van wetenschap om belangrijke maatschappelijke en menselijke vraagstukken op te lossen. Wetenschap is een zaak van rede en kritische reflectie, en heeft soms baat bij wat afstand van de inhoudelijke kern . Daarom biedt de universiteit studenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid tot brede vorming en is er ruimte voor kunst, cultuur en muziek. Die kunnen ons op andere manieren laten nadenken over onszelf en de maatschappij. Kom kijken of doe mee aan de vele activiteiten die de Universiteit Utrecht biedt.