Gebruiksvoorwaarden

Video- en geluidsopnames

Studium Generale van de Universiteit Utrecht neemt zoveel mogelijk lezingen op. Aan het gebruik van deze opnamen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wij verzoeken je vriendelijk om je aan de onderstaande voorwaarden te houden.

  • De rechten van de opnamen zijn in handen van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Gebruik van deze opnamen voor andere internetsites of aanpassing, distributie of herpublicatie van de opnamen zonder voorafgaande toestemming van Studium Generale van de Universiteit Utrecht is niet toegestaan.
  • Wil je voor een bepaald doeleinde gebruik maken van (gedeelten van) de opnamen, dan kun je toestemming vragen door een e-mail te sturen naar info[at]sg.uu.nl*.
  • Door je aanwezigheid in de zaal bij één van onze activiteiten geef je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en video) waar je mogelijk zichtbaar op bent.

Website

  • De rechten van de inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, verslagen, powerpointpresentaties en opnamen zijn in handen van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Gebruik van (gedeelten van) deze inhoud voor andere internetsites of aanpassing, distributie of herpublicatie van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van Studium Generale van de Universiteit Utrecht is niet toegestaan.
  • Wil je voor een bepaald doeleinde gebruik maken van (gedeelten van) de inhoud van de website, dan kun je toestemming vragen door een e-mail te sturen naar info[at]sg.uu.nl*.

* waarbij je [at] vervangt door @.