Filosofie van duurzaamheid

Lokaal mondiaal

Duur 0:45:00 — Di 5 februari 2013

Filosofie van duurzaamheid

Als het gaat over duurzaamheid, gaat het over het voorzien in behoeften van huidige en toekomstige generaties.

Als het gaat over duurzaamheid, gaat het over het voorzien in behoeften van huidige en toekomstige generaties. Hoeveel mensen kan de aarde aan, hoeveel grondstoffen zijn er en hoe richten we onze economie op een duurzame manier in. Maar welke behoeften hebben we dan, wat hebben we eigenlijk nodig? Behoeften zijn niet individueel, zoals we vaak denken, maar drukken juist een collectieve beslissing uit. Zo heeft iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon en internet nodig, wil hij adequaat kunnen functioneren. Welke behoeften kunnen we ons veroorloven in een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden? Kunnen we de beschaving opbrengen sommige lastige gewoontes af te leren en hoe richten we onze samenleving daarop in?

Sprekers

Over deze serie

Lokaal mondiaal

Hoe vertaal je mondiale vraagstukken naar concrete actie op het niveau van de stad? Acht lezingen over duurzaamheid, burgerschap en innovatie: de stad als laboratorium voor vraagstukken van wereldschaal?