Studiepunten

Kijk verder dan je eigen vakgebied en verdien studiepunten in de avonduren

Elk voorjaar organiseert Studium Generale twee programma's die je als student kunt volgen voor studiepunten. Naast de lezingen bieden de verschillende faculteiten een programma aan met enkele bijeenkomsten, waarbij je literatuur leest en essays schrijft. Bij het voldoende afronden van de gehele cursus zijn 7,5 ECTS te verdienen op niveau 3.

Je kunt je nog inschrijven voor deze cursussen tijdens de na-inschrijvingsdagen op maandag 23 en dinsdag 24 januari 2023

Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ (GEO3-5004) organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen op dinsdagavonden in blok 3. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid, dit jaar gaat het over de toekomst van ons eten

Over het thema

Torenhoge inflatie door stijgende gas- en graanprijzen, lege schappen door verstoorde aanvoerroutes en mislukte oogsten door extreem weer. Klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne laten zien hoe kwetsbaar ons voedselsysteem is. Als we niet ingrijpen, dreigt een wereldwijde voedselcrisis. Maar waar moeten we beginnen? Welke oplossingen zijn er voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem? En hoe krijgen we grip op de wirwar van tegenstrijdige belangen? Lees op onze website meer over de lezingen bij het thema.

Deze lezingenreeks is in samenwerking met Copernicus Institute of Sustainable Development & Future Food Utrecht (UU).

Wetenschapsfilosofie

De cursus ‘Wetenschapsfilosofie’ (202200030) is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen op woensdagavonden in blok 3. Elk jaar verkennen we een ander thema, dit jaar is dat 'Geloof je het zelf?'

Over het thema

De meeste beslissingen maken we in een fractie van een seconde. Waarom we een politicus op haar woord geloven, of besluiten om een blokje om te lopen, baseren we op een onderbuikgevoel. Ook onze overtuigingen over goed en kwaad of het geloof in een god zijn gestoeld op kennis die moeilijk te bewijzen is. Hoe anders werkt de westerse wetenschap? Die hecht juist veel waarde aan de rede, objectiviteit, en verklaarbare feiten. Als maatschappij vertrouwen we graag op wetenschappelijk bewijs. Maar is dat altijd het juiste kompas om op te varen? Wat kunnen we leren van niet-wetenschappelijke kennis? Lees op onze website meer over de lezingen bij het thema.

Deze lezingenreeks is in samenwerking met Faculteit Sociale wetenschappen, Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen.

Inschrijven

Inschijven gaat via Osiris. Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.