Studiepunten

Kijk verder dan je eigen vakgebied en verdien studiepunten in de avonduren

Elk voorjaar organiseert Studium Generale twee programma's die je als student kunt volgen voor studiepunten. Naast de lezingen bieden de verschillende faculteiten een programma aan met enkele bijeenkomsten, waarbij je literatuur leest en essays schrijft. Bij het voldoende afronden van de gehele cursus zijn 7,5 ECTS te verdienen op niveau 3.

Je kunt je inschrijven voor deze cursussen van 31 oktober tot en met 25 november 2022, en tijdens de na-inschrijvingsdagen op maandag 23 en dinsdag 24 januari 2022.

Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ (GEO3-5004) organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen op dinsdagavonden in blok 3. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid. Zodra er meer bekend is over de invulling van het programma, laten we je dat weten via deze website en onze socials. Kijk op deze pagina voor de invulling van afgelopen jaren, onder het kopje 'over deze serie'.

Wetenschapsfilosofie

De cursus ‘Wetenschapsfilosofie’ (202100030) is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen op woensdagavonden in blok 3. Elk jaar verkennen we een ander thema. Voor een beter beeld van de invulling kijk je op de seriepagina onder het kopje 'meer over deze serie'.

Inschrijven

Inschijven gaat via Osiris. Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.