Kort | Opwarming

People Planet Profit Principles

Duur 0:20:00 — Ma 13 februari 2012

Kort | Opwarming

Hoe veel de aarde opwarmt is nog steeds onduidelijk, de schattingen lopen uiteen van 1,5 tot 6 graden. Deze onzekerheden zijn echter cruciaal.

Hoe veel de aarde opwarmt is nog steeds onduidelijk, de schattingen lopen uiteen van 1,5 tot 6 graden. Deze onzekerheden zijn echter cruciaal. Dr. Appy Sluijs illustreert dat als volgt: 1,5 graad is een gematigd loofbos, 4-6 graden een tropisch regenwoud. De effecten van de opwarming van de aarde en de resulterende verzuring van de oceanen kunnen volgens Sluijs voorspeld worden aan de hand van 'paleorecords': fossielen van algen laten zien hoe onze planeet 55 miljoen geleden reageerde op een CO2-stijging.

Spreker

Over deze serie

People Planet Profit Principles

Onze economie en manier van leven zijn nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd, ondanks alle internationale afspraken? Prominenten geven in vijftien minuten hun visie op veertig jaar duurzame ontwikkeling.