Kort | Duurzame technologie

People Planet Profit Principles

Duur 0:20:00 — Ma 13 februari 2012

Kort | Duurzame technologie

Dat een tekort aan bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, schoon water en schone lucht tot grote problemen gaat leiden, beaamt prof. dr. André Faaij wel.

Dat een tekort aan bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, schoon water en schone lucht tot grote problemen gaat leiden, beaamt prof. dr. André Faaij wel. Om het tij (deels) te doen keren is het van belang vast te stellen hoe de stand van zaken is en te beseffen dat de verschillende klimaatscenario's andere maatregelen vergen.

Spreker

Over deze serie

People Planet Profit Principles

Onze economie en manier van leven zijn nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd, ondanks alle internationale afspraken? Prominenten geven in vijftien minuten hun visie op veertig jaar duurzame ontwikkeling.