Profijt van principes

People Planet Profit Principles

Duur 0:45:00 — Ma 27 februari 2012

Profijt van principes

Zijn wij wel moreel toegerust om iets aan het duurzaamheidsprobleem te doen?

Zijn wij wel moreel toegerust om iets aan het duurzaamheidsprobleem te doen? Prof. dr. mr. Herman Philipse, prof. ir. Klaas van Egmond en prof. dr. Marcus Düwell geven hun visie op het duurzaamheidvraagstuk en de onze rol daarin.

Sprekers

Over deze serie

People Planet Profit Principles

Onze economie en manier van leven zijn nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd, ondanks alle internationale afspraken? Prominenten geven in vijftien minuten hun visie op veertig jaar duurzame ontwikkeling.