People Planet Profit Principles

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Stemrecht, mensenrechten, behoorlijke arbeidsomstandigheden en welvaart voor meer mensen dan ooit tevoren: in de 20e eeuw is veel bereikt. Maar al in 1972 publiceerde Dennis Meadows zijn boek The limits to growth. Zijn modellen lieten de consequenties zien van een snel groeiende wereldbevolking en een eindige voorraad grondstoffen. In 1987 concludeerde Gro Brundtland in haar VN-rapport Our common future dat milieuproblemen hun oorzaak vinden in sociale ongelijkheid: armoede in het ene deel van de wereld en niet-duurzame productie en consumptie in het andere. Zij pleitte voor duurzame ontwikkeling waarin naast milieu, ook mens en economie meewegen: people, planeten profit is sindsdien een begrip. Twintig jaar geleden maakten overheden afspraken in Rio, die uitmondden in het Kyoto-protocol. Toch zijn onze economie en manier van leven nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd?

Prominenten geven elk in vijftien minuten hun visie op wat wij moeten weten over veertig jaar duurzame ontwikkeling. Duurzame energie is voorhanden en bedrijven rapporteren over mensenrechten en milieu. Hoopgevend voor de komende tijd, wanneer politici opnieuw om tafel moeten om afspraken te maken over Kyoto-2. Wat is de volgende stap? Kunnen we onze democratie en levensstandaard behouden? Wat betekent de opkomst van nieuwe markten? Zal het lukken om de politieke en morele vragen waar we voor staan te beantwoorden?

De invoering van nieuwe technologie is een uitdaging, evenals de politieke en morele vragen waar we voor staan.

Maandag 13 februari
Planet: Rio +20 – Twintig jaar klimaat- en energiebeleid in de praktijk
Prof. dr. Bert van der Zwaan (rector magnificus, UU), prof. dr. André Faaij (Energiewetenschappen, UU), dr. Appy Sluijs (Aardwetenschappen, UU) en Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda)

Maandag 20 februari
People: Duurzaamheid, mensenrechten en nieuwe wereldspelers
Dr. Tom Rodrigues (bestuursadviseur en oud-lid CSR Europe), dr. Anja Mihr (SIM, UU) en Lucas Simons (directeur NewForesight, Young Global Leader)

Maandag 27 februari
Profijt van principes: De nieuwe economie - En ik dan?
Prof. dr. Marcus Düwell (Ethiek Instituut, UU), prof. dr. mr. Herman Philipse (Universiteitshoogleraar, UU) en prof. ir. Klaas van Egmond (USI)

Dit programma kwam tot stand i.s.m. het Utrecht Sustainability Institute (USI).