Kort | Duurzaamheid en filosofie

People Planet Profit Principles

Duur 0:20:00 — Ma 27 februari 2012

Kort | Duurzaamheid en filosofie

Duurzaamheid en filosofie: hoe kun je rechten toekennen aan wezens wier aanwezigheid afhankelijk is van onze beslissingen?

Duurzaamheid en filosofie: hoe kun je rechten toekennen aan wezens wier aanwezigheid afhankelijk is van onze beslissingen? De duurzaamheidproblematiek is intergenerationeel, zoals wordt samengevat in de slogan 'wij lenen de aarde van onze kinderen'. Die kinderen (en hun kinderen etc.) zijn er alleen maar omdat wij besluiten ons voort te planten. Toch brengen deze nog te komen generaties nú al verplichtingen voor ons mee. We hebben daardoor bovendien een morele verantwoordelijk ten opzichte van mensen met wie we geen band hebben, bijvoorbeeld inheemse stammen in Peru. Dit lijkt het duurzaamheidsprobleem alleen maar nog ingewikkelder te maken.

Spreker

Over deze serie

People Planet Profit Principles

Onze economie en manier van leven zijn nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd, ondanks alle internationale afspraken? Prominenten geven in vijftien minuten hun visie op veertig jaar duurzame ontwikkeling.