Kort | Meritocratie

Tegendenkers

Duur 0:20:00 — Ma 17 december 2012

Kort | Meritocratie

Prof. dr. Evelien Tonkens over de schaduwkanten van de meritocratie.

Prof. dr. Evelien Tonkens over de schaduwkanten van de meritocratie.

Spreker

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.