Tegendenkers

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

'Tegenspraak brengt ons verder', luidt een beroemde leus uit de jaren zestig. Dat geldt voor de democratie waarin ruimte moet zijn voor oppositie, maar evenzeer voor de wetenschap en filosofie. Wetenschap bedrijven is proberen het tegendeel te bewijzen. En in de filosofie ontstaan nieuwe ideeën vaak door je af te zetten tegen anderen die het met jou oneens zijn en bereid zijn tot diepgaande ideeënuitwisseling.

Prof. dr. Hans Achterhuis (Filosofie, UT en Denker des Vaderlands) benadrukt in zijn werk het belang van 'tegen jezelf indenken'. Studium Generale nodigt 'tegendenkers' uit om met Achterhuis in discussie te gaan. Aan de orde komt de zelfbeschikking over leven en dood. Die hoort toch bij een menswaardig bestaan? Of staat ze de fatsoenlijke zorg voor stervenden in de weg? En wat kunnen we leren van de Amerikaanse filosofe Ayn Rand die fel inging tegen een altruïstische moraal. Waarom zou haar denken navolging moeten krijgen in Nederland? Mensverbetering krijgt telkens nieuwe vormen, van bril tot hersenimplantaat, maar kun je dat vatten in goed of fout? En al die aandacht voor levenskunst, leidt die ook tot maatschappelijke actie of blijft het bij beschouwing? Vier tegendenkers spreken zich dit voorjaar uit, waarna Achterhuis met hen in debat gaat.

Deze serie is georganiseerd in samenwerking met Trouw. De debatten worden gemodereerd door Henk Steenhuis.

Maandag 21 januari
Als de dood voor de dood?
Ton Vink (filosoof en Stichting De Einder) en prof. dr. Hans Achterhuis
Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat in gesprek met tegendenker dr. Ton Vink over zelfbeschikking, leven en dood. Euthanasie is soms noodzakelijk en altijd ingrijpend. Er zijn wetten die bepalen wanneer euthanisie is toegestaan, maar zijn die toereikend? Wat is een goede dood? Kunnen we werkelijk zelf over onze dood beschikken?

- N.a.v. de serie Tegendenkers verschijnen er artikelen van Hans Achterhuis in Trouw. Hier vind je het artikel dat verscheen na de discussie met Ton Vink (pdf).

Maandag 18 februari
Kapitalisme als onbegrepen ideaal
Yernaz Ramautarsing (Ayn Rand-kenner) en prof. dr. Hans Achterhuis

- N.a.v. de serie Tegendenkers verschijnen er artikelen van Hans Achterhuis in Trouw. Hier vind je het artikel dat verscheen na de discussie met Yernaz Ramautarsing (pdf.).

Maandag 18 maart
Moraal van de dingen
Prof. dr. Marli Huijer (Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie, EUR) en prof. dr. Hans Achterhuis

Maandag 15 april
Leven is geen kunst, maar goed leven wel
Prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige en Praktische Ethiek, UvH) en prof. dr. Hans Achterhuis