Kort | Geweld en jezelf

Tegendenkers

Duur 0:20:00 — Ma 17 september 2012

Kort | Geweld en jezelf

Dr. Ruud Welten is van mening dat we in onze huidige samenleving zijn opgehouden onszelf een spiegel voor te houden.

Dr. Ruud Welten is van mening dat we in onze huidige samenleving zijn opgehouden onszelf een spiegel voor te houden. Hierdoor zien we niet dat ons eigen geweld vaak de oorzaak was en is, van ander geweld.

Spreker

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.