Moraal van de dingen

Tegendenkers

Duur 0:45:00 — Ma 18 maart 2013

Moraal van de dingen

Technologische ontwikkelingen maken het leven vaak gemakkelijker, maar ze leiden lang niet altijd tot goed gedrag.

Technologische ontwikkelingen maken het leven vaak gemakkelijker, maar ze leiden lang niet altijd tot goed gedrag. Zo is douchen weliswaar gemakkelijk om jezelf te wassen, maar het heeft als gevolg dat we veel meer water consumeren. Achterhuis vindt daarom dat ethici het ontwerp van nieuwe technologie moeten begeleiden. Volgen tegendenker prof. dr. Marli Huijer hebben gebruikers tegenwoordig zoveel mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op het ontwerp en gebruik van techniek, dat ethici daar niet meer tussen hoeven te zitten. In de een-na-laatste aflevering van de Tegendenkers gaan Huijer en Achterhuis met elkaar in gesprek over de moraal van dingen. Moeten filosofen zich met ontwerp bemoeien?

Sprekers

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.