Kort | Idealisme

Tegendenkers

Duur 0:20:00 — Ma 12 november 2012

Kort | Idealisme

De SP is idealistisch, maar niet utopisch. Wat is het verschil en hoe ga je hiermee om in de politiek?

De SP is idealistisch, maar niet utopisch. Wat is het verschil en hoe ga je hiermee om in de politiek?

Spreker

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.