Kort | Milieuhygiëne

People Planet Profit Principles

Duur 0:20:00 — Ma 20 februari 2012

Kort | Milieuhygiëne

Koffie is een zogenaamde 'tropical commodity' net zoals katoen, suiker, cacao, palmolie en soja.

Koffie is een zogenaamde 'tropical commodity' net zoals katoen, suiker, cacao, palmolie en soja. Deze landbouwsectoren zijn gigantisch: in het totaal zijn wereldwijd honderden miljoenen mensen (vooral rond de evenaar) en zelfs hele economieën afhankelijk van de handel hierin. Gezien de schaal is het zorgwekkend dat landbouw misschien wel de meest niet-duurzame activiteit is. Ze zorgt voor enorme uitstoot van broeikasgassen, zoetwatergebruik, verlies aan biodiversiteit, ontbossing en slavernij.

Spreker

Over deze serie

People Planet Profit Principles

Onze economie en manier van leven zijn nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd, ondanks alle internationale afspraken? Prominenten geven in vijftien minuten hun visie op veertig jaar duurzame ontwikkeling.