Utrecht science

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Een maatschappij van 16 miljoen verschillende mensen is niet gemakkelijk te sturen. Toch is het van belang dat we ons netjes gedragen en gezond leven. In hoeverre is de samenleving maakbaar? Hoe houd je voetbalrellen in de hand, maak je het antirookbeleid fair en zorg je dat het danspubliek geen foute pilletjes slikt? Niet alleen de universiteit, maar ook de kennisinstituten maken de link met maatschappelijke kennis en leveren bewijs voor beleid. Ben je als wetenschapper dan geen politiek aan het bedrijven en dus verantwoordelijk voor de gevolgen?

Vier directeuren van grote kennisinstituten uit de regio Utrecht vertellen over hun werk, het belang van kruisbestuiving met de universiteit en de dilemma's van social engineering. Het Trimbosinstituut is bekend van de XTC-check, het RIVM bevordert de publieke gezondheid en een gezond en veilig leefmilieu, het NIVEL doet onderzoek naar gezondheidszorg en is een schakel tussen medische wetenschap en de praktijk van artsen en patiënten. En het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar onder meer de veiligheidsutopie. Wie weegt ieders vrijheid af tegen gemeenschappelijke veiligheid? Kan wetenschap ook zorgen voor vertrouwen zonder dat we ons beknot voelen?

Deze serie is onderdeel van het lustrumprogramma van de Universiteit Utrecht, die 375 jaar geleden werd opgericht als illustere school. Inmiddels is Utrecht uitgegroeid tot het kloppend hart van kennisontwikkeling in Nederland.

Programma

Woensdag 6 april - Sturen in sociale ordening?
Van veiligheidsutopie tot improvisatiemaatschappij
Prof. dr. Hans Boutellier (algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut en Veiligheid & Burgerschap, UvA)

Woensdag 13 april - Publieke gezondheid of vrije keuze?
Van rookverbod tot bevolkingsonderzoek
Dr. ir. Moniek Pieters (sectordirecteur Volksgezondheid en Zorg, RIVM)

Woensdag 20 april - Wordt de patiënt er beter van?
Van zorginkoop tot persoonlijke aandacht
Prof. dr. Peter Groenewegen (directeur NIVEL)

Woensdag 27 april - Mentale ziekte en gezondheid
Van depressie tot geluk
Dr. Jan Walburg (voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut)

In samenwerking met...

Lustrumbureau Universiteit Utrecht