Sturen in sociale ordening?

Utrecht science

Duur 0:45:00 — Wo 6 april 2011

Sturen in sociale ordening?

Prof. dr. Hans Boutellier werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid.

Prof. dr. Hans Boutellier werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Instituties als het recht, het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven staan in de samenleving zwaar onder druk. Maar het zijn ook nog steeds bakens in een wilde wereld waar morele kaders van de vroegere zuilen vrijwel verdwenen zijn. Boutellier geeft een voorstelling van de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Het gaat hier niet om geen strenge wetenschap, maar daarom nog niet om speculatie. Over indentiteit en woede, waarden en normen. Op basis van een maatschappelijk visie – van veiligheidsutopie tot improvisatiemaatschappij – draagt het Verwey-Jonker Instituut bij aan de sociale kwaliteit van een samenleving op drift. Het instituut doet onderzoek naar tal van sociaal-maatschappelijk terreinen en vervult een rol in beleidsstrategische en oplossingsgerichte wetenschap.

Spreker

Over deze serie

Utrecht science

Een maatschappij van 16 miljoen mensen is niet gemakkelijk te sturen. Toch is het van belang dat we ons netjes gedragen en gezond leven. Vier directeuren van Utrechtse kennisinstituten spreken over kennis in de praktijk.