Gelukkig ben ik gezond; gezond ben ik gelukkig

Is geluk een luxe of een primaire levensbehoefte? Van oudsher werd geluk vaak gezien als iets voor de elite; de gewone man moest (gewoon) hard werken voor zijn geld.
Leestijd 2 minuten — Do 28 april 2011
Utrecht science

Gelukkig zijn was nergens goed voor. Plezier en frivoliteiten leiden alleen maar af van een godvruchtig leven. Dr. Jan Walburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos Instituut, laat zien dat gelukkig zijn wel degelijk ergens goed voor is: het stimuleert de gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en geluk zetten bovenstaande calvinistische 'wijsheden' onder druk. Positief in het leven staan ('het glas is halfvol') blijkt op veel manieren een positieve uitwerking te hebben op de gezondheid. Onderzoek in een nonnenconvent laat bijvoorbeeld zien dat de nonnen die om positieve motieven waren ingetreden in het klooster gemiddeld tien jaar langer leefden dan nonnen die intraden op basis van negatieve redenen. Ook zorgen positieve emoties, bijvoorbeeld het zien van een vrolijk filmpje, ervoor dat mensen in staat zijn helderder te denken en problemen sneller op te lossen. Zelfs gelukkige artsen stellen betere diagnoses dan artsen in mineur.

De relatie werkt ook de andere kant op: een goede gezondheid zorgt ervoor dat je je gemakkelijker gelukkig zult voelen. Walburg noemt bij depressies en andere klachten lichamelijke beweging als een van de beste remedies. In zijn ogen is het dan ook des te vreemder dat psychiatrische zorginstellingen hier nauwelijks iets mee doen.

Dat geluk nog vaak als luxe wordt gezien blijkt wel uit de geringe aandacht die bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de overheid eraan besteedt. In beleid en uitvoering staat voornamelijk de lichamelijke gezondheid centraal. Dat veel van de klachten (ook psychische klachten, zoals een burn out, die hun doorwerking hebben op de lichamelijke gesteldheid) voorkomen kunnen worden door het leiden van een gelukkig leven, is nog niet doorgedrongen. Door het stimuleren van de juiste levenskeuzes van mensen kan het geluksgevoel met 40% groeien. En dat bespaart, zegt Walburg in de richting van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, veel kosten in de gezondheidszorg.

Kijk hier de lezing van dr. Jan Walburg over 'De wetenschap van geluk' terug.