Psychiatrisch handboek is woordenboek en vogelgids in één