Winter

Prof. dr. Micha de Winter

Ontwikkelingspsycholoog
11 opnames
Prof. dr. Micha de Winter is verbonden aan de opleiding pedagogiek van de Universiteit Utrecht en bekleedt daarnaast sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

De Winter studeerde in eerste instantie scheikunde, maar verruilde deze studie al snel voor psychologie. In dit vakgebied promoveerde hij ook.

Hij geeft onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, jeugdbeleid en preventie. Van 1989 tot en met 1999 vervulde hij de bijzondere leerstoel Ouder- en Kindzorg namens de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, en van 1999 tot 2004 was hij namens het Haagsche genootschap bijzonder hoogleraar Sociaal-affectieve Vorming van Jeugdigen. Sinds 2001 is hij lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Enkele boeken die Micha de Winter geschreven heeft, zijn Kinderen als medeburgers: kinder- en jeugdparticipatie als maatschappelijk opvoedingsperspectief (1995), Beter maatschappelijk opvoeden: hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedagogiek (2001) en Het kind als spiegel van de beschaving(2007). Zijn nieuwste boek, Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding, kwam in 2011 uit bij SWP.