Evolutie van de gewervelden

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Regelmatig haalt de ontdekking van nieuwe soorten die diep op de zeebodem of in de jungle leven de krant. De geschiedenis van de evolutie laat een enorme rijkdom zien: van dino en dodo tot levensvormen die we vandaag nog kennen. Maar het leefgebied van dieren en planten krimpt steeds sneller, door toedoen van de mens. Zonder kennis van biologische begrippen als evolutie en selectie, is het uitsterven van vele soorten niet tegen te houden. Kennis helpt ook om begrip te krijgen voor het belang van diversiteit in de natuur. Prof. dr. Jelle Reumer (Paleontologie, UU en directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam) gaat in vier lezingen in op de evolutie van de gewervelden, waartoe wij als mens ook behoren.

Sinds Charles Darwin in 1859 On the origin of species publiceerde, stapelen de bewijzen voor de evolutietheorie zich op. De natuur blijkt onvoorstelbaar veel diversiteit te kennen en natuurlijke selectie doet zich op alle niveaus voor. De evolutietheorie was een ongekende paradigmawisseling in de wetenschap. Reumer ziet een nieuwe paradigmawisseling in het verschiet. Naast de individuele ontwikkeling van nieuwe levensvormen wordt het duidelijk dat soorten ook samen evolueren. Zo blijken bepaalde slakken dierlijke en plantaardige cellen in zich te verenigen. En denk ook aan ons eigen lichaam: zonder darmflora kunnen we niet bestaan. Nieuwe inzichten in de evolutiebiologie benadrukken hoe onderling afhankelijk al het leven op aarde is.

De lezingen zijn elk afzonderlijk en in serie te volgen. Ook zal er onder de titel De vis die aan land kroop een boek verschijnen naar aanleiding van deze reeks (Historische Uitgeverij, 2012).

Programma

DINSDAG 6 SEPTEMBER
Wat is een vertebraat?

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Reptielen en dinosauriërs

DINSDAG 20 SEPTEMBER
Zoogdieren

DINSDAG 27 SEPTEMBER
Primaten en de mens