Boos

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Boosheid is een maatschappelijk fenomeen. Lange tijd werd er weinig onderzoek gedaan naar boosheid, geweld en agressie. De nadruk die de laatste jaren ligt op veiligheid in de samenleving laat zien dat dat aan het veranderen is. Toch blijft de aanpak vaak beperkt tot repressie. Kan het ook anders, bijvoorbeeld door meer aandacht voor opvoeding?

Allereerst moet dan de vraag worden onderzocht waar boosheid vandaan komt en hoe die zich in de jeugd ontwikkelt. Het is een persoonlijke, individuele emotie, die je niet graag bij jezelf onderkent. Iedereen is wel eens boos, maar echt agressief is slechts een kleine groep. Komt agressie wel voort uit boosheid of is het geen emotie? Abnormaal, agressief gedrag van jongeren blijkt psychische en fysiologische oorzaken te hebben. En ook de culturele achtergrond kan een rol spelen.

Wat we als normaal of afwijkend beschouwen verandert, net als de manier waarop agressie wordt geuit. Een voorbeeld is het pesten op internet. Kattenkwaad is van alle tijden, maar wanneer is er reden tot zorg? In hoeverre helpt straffen bij jongeren die op het slechte pad raken en in aanraking met justitie komen? Is het niet beter via de opvoeding agressie in te dammen? Radicaal gedrag is vaak een uiting van doorgeslagen idealen. Door pedagogische inzichten kan dit misschien wel worden omgebogen. Zijn de radicale jongeren van nu de kritische burgers van de toekomst?

Programma

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
Agressie, opvoeding en ontwikkeling
Prof. dr. Willem Koops (decaan Sociale Wetenschappen, UU)
Senaatszaal, Academiegebouw

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Het kinderpsychiatrisch perspectief
Prof. dr. Walter Matthys (Psychiatrie, UU en UMC)
Senaatszaal, Academiegebouw

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Welke kinderen worden agressief en waarom?
Prof. dr. Bram Orobio de Castro (Ontwikkelingspsychologie, UU)
Aula, Academiegebouw
Van deze lezing is helaas geen opname beschikbaar.

WOENSDAG 5 OKTOBER
Cyberbullying – A new phenomenon?
Prof. Christiane Spiel (Psychologie, Universiteit van Wenen)
Senaatszaal, Academiegebouw
Let op: lezing is in het Engels

WOENSDAG 12 OKTOBER
Idealen op drift
Prof. dr. Marion van San (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, UU) en dr. Stijn Sieckelinck (FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken)
Aula, Academiegebouw

WOENSDAG 19 OKTOBER
Straatcultuur onder Marokkaanse jongeren
Dr. Jan Dirk de Jong (Criminologie, VU)
Aula, Academiegebouw

WOENSDAG 26 OKTOBER
Meisjes, moeders en madams
Prof. dr. Dina Siegel (Criminologie, UU)
Aula, Academiegebouw

WOENSDAG 2 NOVEMBER
Boosheid: een positief pedagogische aanpak
Prof. dr. Micha de Winter (Pedagogiek, UU)
Senaatszaal, Academiegebouw