Eiwitkaart

Menselijk-eiwitkaart revolutie in geneeskunde
Leestijd 1 minuut — Ma 2 juni 2014

Vergeet het Human Genome Project! Het in kaart brengen van welke eiwitten door welke genen worden aangemaakt, is misschien wel belangrijker dan de menselijke genenkaart. Er zijn verschillende grote onderzoeksrichtingen in de systeembiologie die bestuderen hoe ons lichaam werkt: de genomica, de studie van het genoom en de proteomica, de studie van eiwitten. Deze laatste is belangrijk, want genen geven misschien een biologische blauwdruk voor organismen, maar eiwitten voeren dit biologische bouwplan uit. Het project Human Proteome Map probeert deze eiwitten in kaar te brengen en afgelopen week verschenen er twee artikelen in Nature die voor het eerst de proteomicakaart beschrijven. Dit is een grote stap in het begrijpen van de bouwstenen van leven. In de reeks 'Verkenners in de wetenschap' sprak prof. dr. ir. Ben Scheres over de 'Genetische blauwdruk'. En tijdens het Xtrack symposium (2011) gaf prof. Bas van Steensel een introductie lezing 'Epigenetica', over genen die 'aan' of 'uit' gezet worden door omgevingsfactoren. Beide lezingen geven je een beter begrip van hoe de natuur werkt en inzicht in ons eigen lichaam. Zowel het vakgebied van de genetica als de epigenetica zullen veel profijt ondervinden van de data die voortvloeien uit het Human Proteome project.