Vluchtelingen

Nederland is weinig tolerant ten opzichte van asielzoekers
Leestijd 1 minuut — Ma 12 mei 2014

Nederland is weinig tolerant ten opzichte van asielzoekers. Verblijfsvergunningen worden maar mondjesmaat toegewezen. Zelfs kinderen die hier al vele jaren wonen kunnen niet altijd op een pardon rekenen. 137 burgemeesters hebben ondertussen een petitie ondertekend voor een ruimer pardon voor minderjarige asielzoekers. Maar ook de omstandigheden waarin vluchtelingen verblijven zijn ronduit slecht. Een Duitse rechter heeft zelfs bepaald dat de overheid een uitgeprocedeerde Somaliër niet terug mag sturen naar ons land, omdat de kans op een mensonwaardige behandeling hier te groot is. Het is niet voldoende gewaarborgd dat asielzoekers in Nederland worden voorzien van basale levensbehoeften zoals voedsel en onderdak. Vraagstukken rondom mensenrechten zijn dus niet altijd een ver-van-mijn-bed-show.

In de reeks Grote Stadsdebatten spraken we over de stand van de mensenrechten in de stad en met name Utrecht. Wat is eigenlijk de rol van de gemeente in het waarborgen van deze rechten en hoe kan het gemeentelijke en nationale beleid verschillen? Kijk het debat 'All human rights are local' terug. Op 28 mei draaiden we in filmtheater 't Hoogt de documentaire 'Refugees: who needs them' over de houding van Nederland ten opzichte van immigranten en hoe immigranten aankijken tegen hun nieuwe leven in Nederland. Vormen vluchtelingen echt een bedreiging voor Europa, voor Nederland? Of hebben we ze misschien wel nodig? Na afloop van de film was er een napraatsessie. Ook dit jaar hebben we weer interessante documentaires in de reeks 'Movies & Science'. De toegang is gratis.