Olympische medailles van elektronica afval

Een gouden bestemming voor e-waste en ecologisch ontwerpen
Leestijd 1 minuut — Ma 22 februari 2010
Mens, milieu en meerwaarde

Voor het eerst in de Olympische geschiedenis bevatten de medailles van de Spelen goud, zilver en koper dat is teruggewonnen uit elektronica afval (e-waste) zo berichtten de organisaties SOMO en Greenpeace. Teck, de Canadese metaalleverancier van de Olympische medailles, heeft onder andere metalen uit e-waste ingezet voor de vervaardiging van de medailles. Het terugwinnen van metalen via e-waste is belangrijk omdat het de vraag naar schaarse metalen als goud en koper vermindert.

Maar de Olympische medaille kent een keerzijde. De percentages van de hergebruikte metalen zijn nog minimaal. De rest van de metalen zijn grotendeels gewonnen met behulp van mijnbouw, Mijnbouwbedrijven nemen het veelal niet zo nauw met mensenrechten en milieunormen. Ook kan via recycling nooit volledig worden voldaan aan de toenemende vraag naar nieuwe grondstoffen voor de groeiende productie van elektronica. Daarom is een verschuiving richting een ecologisch ontwerp (ecodesign) van apparaten gewenst: ontwerpers kunnen het gebruik van giftige en schaarse metalen zo veel mogelijk voorkomen, en hun producten zo ontwerpen dat ze gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden en de materialen hergebruikt.

Meer over dit onderwerp kijk op www.somo.nl en bekijk de lezing terug van prof. Louise Vet van dinsdag 23 februari bij Studium Generale van de Universiteit Utrecht over ontwerpen volgens ecologische principes (cradle tot cradle).