Schoonheid berekenen

Ware schoonheid

Duur 0:45:00 — Di 24 september 2013

Schoonheid berekenen

Kun je berekenen wat we mooi vinden? Sinds Plato zijn er al filosofen en wiskundigen die denken van wel.

Kun je berekenen wat we mooi vinden? Sinds Plato zijn er al filosofen en wiskundigen die denken van wel. Maar waar Plato, Da Vinci, Escher of Mondriaan dachten in getalsverhoudingen en geometrische vormen, kan schoonheid nu geanalyseerd worden als informatie in datasets. “Een schilderij is een programma voor de kijkmachine in ons brein” aldus Adriaans. Wat kunnen computers betekenen in onze zoektocht naar schoonheid? Kunnen ze verklaren wat of zelfs waarom wij iets mooi vinden? Kunnen ze het straks zelfs voorspellen?

Spreker

Over deze serie

Ware schoonheid

Kun je schoonheid vangen in theorie? Wat is mooi? In vier lezingen geven wetenschappers uit verschillende disciplines, van neurofysiologie tot kunstgeschiedenis, antwoord op deze vragen.