Ware schoonheid

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Heb jij een voorkeur voor de strakke lijnen en knallende kleuren van het werk van Mondriaan of zie je toch liever de dramatische lichtval in de schilderijen van Rembrandt? Smaak is persoonlijk, maar toch vinden we vaak hetzelfde mooi. Kan je objectief bepalen wat mooi is? Wat leert de wetenschap ons over schoonheid? Laat schoonheid zich wel vangen in theorie?

Pythagoras zag een verband tussen wiskunde en schoonheid en kreeg veel navolging. Kunstenaars door de eeuwen heen pasten zijn gulden snede toe in hun werk en zagen daarin een recept. Toch zijn de ideeën over wat mooi is bijna even talrijk als de denkers die zich ermee bezighielden. Hoe benaderen filosofen de vraag wat mooi is? Vindt een kunsthistoricus het ene kunstwerk mooier dan het andere?

Ook nieuwe wetenschapsgebieden houden zich met deze vraag bezig. Neurofysiologen onderzoeken hoe onze hersenen visuele informatie verwerken en komen steeds meer te weten over onze waarneming. Bij mensen met synesthesie werken de zintuigen op een ongebruikelijke manier samen. Opvallend is dat veel grote muzikanten, wiskundigen en kunstenaars synestheet zijn. Wat kan onderzoek hiernaar ons zeggen over schoonheid? En kunnen informatici met computers berekenen wat wij mooi vinden?

Schoonheid en kunstgeschiedenis

DINSDAG 3 SEPTEMBER

De gulden snede
Dr. Ghislain Kieft (Kunstgeschiedenis, UU)

Schoonheid en neurofysiologie

DINSDAG 10 SEPTEMBER

Dat voelt mooi
Dr. Tessa van Leeuwen (Neurophysiology, Max Planck Institute for Brain Research, Frankfurt)

Schoonheid en filosofie

DINSDAG 17 SEPTEMBER
Esthetica

Dr. Rob van Gerwen (Wijsbegeerte, UU)

Schoonheid en informatica

DINSDAG 24 SEPTEMBER
Schoonheid berekenen
Prof. dr. Pieter Adriaans (Informatica, UvA)