Aan de andere kant

Op 't randje

Duur 0:45:00 — Wo 13 februari 2013

Aan de andere kant

Kennis komt soms uit onverwachte hoek.

Kennis komt soms uit onverwachte hoek. Terwijl de wetenschappelijke status van een dubbelblind medicijnonderzoek tamelijk onbetwist is, wordt onderzoek naar bijna-doodervaringen ongrijpbaar gevonden. Is dat terecht? Hoe ga je om met onderwerpen die zich op de snijvlakken van vakgebieden bevinden? Pim van Lommel (cardioloog) ontketende een discussie met zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen. Misschien is de heersende, materialistische visie vanartsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden? Bijna-doodervaringen zijn voor de betrokkenen uiterst werkelijk, maar hoe onderzoek je die op wetenschappelijke wijze?

Spreker

Over deze serie

Op 't randje

Wat mag je als wetenschapper en wat niet? Wie bepaalt wat wetenschap is? Welke taboes zijn er? Acht lezingen en een film over de alsmaar bewegende grenzen van de wetenschap.