Ranking en rangorde

Op 't randje

Duur 0:45:00 — Wo 20 maart 2013

Ranking en rangorde

Steeds vaker worden er kwantitatieve methoden gebruikt om kwaliteit van onderzoek analyseren.

Steeds vaker worden er kwantitatieve methoden gebruikt om kwaliteit van onderzoek analyseren. Zo zijn er databanken, de zogenaamde citatie-indexen, waarin wetenschappelijke literatuur en verwijzingen worden verzameld. Universiteits-rankings die mede hierop worden gebaseerd, worden een maat voor kwaliteit. Maar welke aannames gaan er achter schuil? Misschien leidt 'ranking' wel tot opportunisme. Is dat verenigbaar met een wetenschappelijke attitude? De Rijcke stelt schijnexactheid aan de kaak.

Spreker

Over deze serie

Op 't randje

Wat mag je als wetenschapper en wat niet? Wie bepaalt wat wetenschap is? Welke taboes zijn er? Acht lezingen en een film over de alsmaar bewegende grenzen van de wetenschap.