Gezondheidszorg, een gevaar voor de gezondheid

Tegendenkers

Duur 0:45:00 — Ma 15 oktober 2012

Gezondheidszorg, een gevaar voor de gezondheid

Volgens Achterhuis 'denkt' het zorgstelsel ons ziek.

Volgens Achterhuis 'denkt' het zorgstelsel ons ziek. Hij roept op tot een radicale verandering. Bestuurskundige Trappenburg stelt dat een dergelijke grote analyse geen recht doet aan de praktijk, waarin profesisonals meer ruimte moeten krijgen.

Sprekers

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.