Sociale cohesie in de digitale stad

Plug in

Duur 0:45:00 — Ma 5 oktober 2009

Sociale cohesie in de digitale stad

Prof. Winsemius, oud VROM-minister is sinds 2007 opnieuw verbonden aan de WRR en is betrokken bij onderwerpen als 'Veiligheid in de buurt' en 'Fysieke veiligheid'.

Prof. Winsemius, oud VROM-minister (Kabinet Lubbers en Balkenende III), is sinds 2007 opnieuw verbonden aan de WRR en is betrokken bij onderwerpen als 'Veiligheid in de buurt' en 'Fysieke veiligheid'. Internet is een maatschappelijk fenomeen. Op welke manier het kan worden ingezet voor sociale samenbinding waarbij vertrouwen in de burger, burgerbetrokkenheid en het vertrouwen van de burger in de overheid wordt vergroot en versterkt dat horen we vanavond van prof. Pieter Winsemius. Onder de titel 'Sociale binding in het e-tijdperk' zullen activiteiten als open source en andere 2.0-activiteiten worden benoemd.

Spreker

Over deze serie

Plug in

In deze serie laten de sprekers zien hoe de zogenoemde social media zich ontwikkelen. Naast de politiek, beïnvloeden ze ook de wetenschap en andere terreinen van de maatschappij.