Kort | Sociale verandering voor duurzame wereld

Duurzaamheid als wereldbeeld

Duur 0:20:00 — Di 15 maart 2011

Kort | Sociale verandering voor duurzame wereld

Mensen willen wel iets doen voor duurzaamheid, maar niet iets laten. Naar de glasbak gaan of lid worden van Oxfam dat doe je wel.

Mensen willen wel iets doen voor duurzaamheid, maar niet iets laten. Naar de glasbak gaan of lid worden van Oxfam dat doe je wel. Maar je studiegenoot op stage niet opzoeken omdat je dan moet vliegen? Dat is veel moeilijker. Hoe kun je het gedrag van groepen mensen sturen op een aantrekkelijke en slimme manier? Prof. dr. Werkhoven (Managing Director Technical Sciences, TNO en professor multimodal interaction in virtual environments, Department of Information and Computing Sciences (Beta), UU) en Prof. dr. Raessens (Mediatheorie, UU) werken beiden vanuit hun discipline aan games. Zij proberen het natuurlijke gedrag van de spelende mens te benutten. Zo is er de game 'World without oil' die ideeën verzamelt en mensen bij elkaar brengt om na te denken over de wereld die zij zouden willen. Via games kunnen we ons ook bewust worden van waardeoriëntaties en leren te denken vanuit het perspectief van anderen. Is dit het leren van de toekomst? En vormen social media de sociale verbanden van de toekomst?

Dit is het tweede deel van de lezing 'Gaming voor Sociale Verandering' waarin prof. dr. Joost Raessens (Mediatheorie, UU) spreekt, in het tweede deel spreekt prof. dr. Peter Werkhoven (TNO en Informatica).

De lezing valt binnen de serie 'Duurzaamheid als Wereldbeeld' van Studium Generale, voorjaar 2011.

Spreker

Over deze serie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Utrechtse wetenschappers laten zien wat hun vakgebied bijdraagt.