Raessens

Prof. dr. Joost Raessens

Mediawetenschapper
5 opnames
Joost Raessens is hoogleraar Mediatheorie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 januari 2011 is hij onderwijsdirecteur van het departement Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Raessens is een van de leiders van het project 'Variaties in Absorptie in Narratieven en Esthetische Ervaringen. Een Vergelijkende Studie naar Responsen op Literatuur en Film' en werkzaam bij Game Research for Training and Entertainment (GATE). Zijn onderzoek richt zich op speelse vormen van identiteitsconstructie, serious games en het speelse gebruik van media. In zijn oratie in november 2010 benadrukte hij het belang van een nieuwe vorm van geletterdheid: gaming literacy, oftewel het mediawijs-zijn in specifieke spelsituaties. Raessens studeerde filosofie en filmwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Sorbonne Nouvelle Paris III. Hij promoveerde in 2001 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie, zie www.raessens.nl.