De taal van muziek deel I

De taal van muziek

Duur 0:45:00 — Ma 18 oktober 2010

De taal van muziek deel I

Van eenstemmig gezang naar polyfonie: de ontwikkeling van de meerstemmigheid Aan het begin van deze lezingenserie kijkt Samama naar het ontstaan van een gevoel van welluidendheid.

Van eenstemmig gezang naar polyfonie: de ontwikkeling van de meerstemmigheid Aan het begin van deze lezingenserie kijkt Samama naar het ontstaan van een gevoel van welluidendheid. Hoe kan het dat het menselijk gehoor vroeger liever eenstemmig gezang hoorde, maar nu een voorkeur heeft voor voor polyfonie? En wat is in dit verband het verschil tussen chansons, motetten en missen? Van polyfonie naar monodie: Het tweede deel van de avond staat in het teken van de Renaissance. De polyfonisten uit deze tijd hadden als grootste ideaal om elk woord dat in haar kleinste betekenis uit te drukken in de muziek. Samama legt uit hoe de praktische onuitvoerbaarheid hiervan uiteindelijk leidde tot de afschaffing van dit ideaal.

Spreker

Over deze serie

De taal van muziek

Muziek wordt wel omschreven als een universele taal met een eigen grammatica en syntaxis, stijlfiguren en frases. Kennis van de bouwstenen van deze taal, stelt je in staat te reflecteren op de muziek. Met live pianospel.