Energiedebat II

Nederland krijgt energie

Duur 0:45:00 — Ma 10 mei 2010

Energiedebat II

Discussiethema's: Zorg voor een wettelijk vastgelegd teruglevertarief waarmee een consistent en stimulerend investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling wordt gecreëerd.

Discussiethema's: Zorg voor een wettelijk vastgelegd teruglevertarief waarmee een consistent en stimulerend investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling wordt gecreëerd. 6. Richt een Nationaal Energie Investeringsfonds op om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken. 7. Investeer zo snel mogelijk in een slimme energie-infrastructuur, waarmee het variabele hernieuwbare energieaanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Sprekers

Over deze serie

Nederland krijgt energie

Discussieer mee over de toekomst van onze energievoorziening met o.a. prof. Klaas van Egmond, prof. Herman Wijffels, Eelco Brinkman en Jan Terlouw.