Energiedebat I

Nederland krijgt energie

Duur 0:45:00 — Di 27 april 2010

Energiedebat I

Discussiethema's: Formuleer als nationale prioriteit een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050, door een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%.

Discussiethema's: Formuleer als nationale prioriteit een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050, door een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%. 2. Stel hiervoor duidelijke langjarige randvoorwaarden in een Deltawet Nieuwe Energie waarbinnen overheid, burgers en bedrijven volop ruimte krijgen voor initiatieven en innovaties. 3. Realiseer een stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door consequente fiscale vergroening. 4. Bied energie-intensieve bedrijven met ontheffingen de kans om binnen redelijke termijnen aan strenge normen te voldoen, zodat de internationale concurrentiepositie niet wordt aangetast.

Sprekers

Over deze serie

Nederland krijgt energie

Discussieer mee over de toekomst van onze energievoorziening met o.a. prof. Klaas van Egmond, prof. Herman Wijffels, Eelco Brinkman en Jan Terlouw.