Mijnhardt

Prof. dr. Wijnand Mijnhardt

Wetenschapshistoricus
5 opnames
Wijnand Mijnhardt is hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis en voormalig wetenschappelijk directeur van het Descartes Centrum voor wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie (Utrecht).

Hij houdt zich bezig met cultuur-, mentaliteits en ideeëngeschiedenis van na de middeleeuwen. In 1988 promoveerde hij met een proefschrift over culturele genootschappen in Nederland tussen 1750 en 1815. Tegenwoordig is zijn onderzoek vooral gericht op de intellectuele geschiedenis van de verlichting en romantiek, de geschiedenis van de wetenschap en de geschiedenis van de culturele en wetenschappelijke infrastructuur.

In september 2013 begon hij samen met vier andere wetenschappers het project Science in Transition. Doel van het project is om een publieke discussie over de stand van de wetenschap te ontketenen. In hun positionpaper: "Waarom wetenschap niet werkt zoals het moet en wat daaraan te doen is" uiten ze hun onvrede over het functioneren van de wetenschap. Ze stellen onder andere dat er een te hoge druk is onder wetenschappers om veel te publiceren, en dat het belangrijk is de samenleving op de hoogte is van hoe wetenschap tot stand komt en welke belangen daarin meespelen.