Op eigen benen

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Wanneer ben je volwassen en wie moet er tot die tijd voor je zorgen? Nieuwe inzichten in de hersenen veranderen ons idee over volwassenheid. Ook na je achttiende ontwikkelt het brein zich. Maar is die kwetsbaarheid een reden om alcohol, drugs of roken uit te bannen overal waar jongeren komen? Moet je kinderen beschermen of leren om te gaan met alles wat gevaarlijk en slecht voor ze is?

De tijd waarin de emancipatie van de jongere voorop stond lijkt voorbij. Het paste toen bij een ideaal om het individu de gelegenheid te geven zich los te maken van zijn achtergrond. Overheidscommunicatie richtte zich rechtstreeks op kinderen waarbij ouders bewust werden gepasseerd. Nu staat het gezin als hoeksteen weer in het middelpunt van de belangstelling.

Zijn daar naast ideologische motieven ook wetenschappelijke redenen voor aan te voeren? Jonge mensen zijn nu eenmaal kwetsbaarder en verdienen bescherming van de ouderen in de samenleving: Tegen reclame die hen aanzet tot impulsaankopen of tegen groepsdruk van foute vriendjes. Maar kunnen we geen toon vinden die recht doet aan de eigenheid van de 'jonge mens'; behoefte aan vrijheid en geborgenheid? Vijf wetenschappers voeden het debat door fundamenteel onderzoek op dit gebied te bespreken.

Sprekers: prof. dr. Paul Schnabel, prof. dr. Josine Junger-Tas, prof. dr. Pearl Dykstra, Prof. dr. Eveline Crone, dr. Moniek Buijzen.