Bij de wortel

Over deze serie

2017

Er zijn grenzen aan wat de aarde kan verdragen. Wetenschappers onderscheiden er negen, waarvan er drie ruimschoots zijn overschreden. De aarde warmt te veel op, de stikstof-uitstoot is te hoog en de biodiversiteit nadert een kritiek punt. Vasthouden aan oude systemen en gebruiken vertraagt de omslag naar een duurzame samenleving. Wat maakt het zo moeilijk om de impasse te doorbreken?

Houdt de macht van monopolies vernieuwing tegen? Komt het doordat economische groei de norm is en we altijd meer willen? Of is onze psyche simpelweg niet in staat om rekening te houden met de lange termijn? Steeds meer mensen wonen in de stad, waar vervuiling, afval en uitstoot een probleem zijn. Kunnen steden ook onderdeel van de oplossing worden?

In acht lezingen gaan we op zoek naar de diepere oorzaken van onduurzaam gedrag en naar oplossingen om ze aan te pakken.

Studiepuntencursus

Voor studenten te volgen binnen de cursus Duurzaamheid als wereldbeeld (GEO3-5004). De na-inschrijving op 23/24 januari via Osiris.

I.s.m. het Wereld Natuur Fonds.