Genetische blauwdruk

Wetenschappers gaan steeds vaker de grenzen van hun vakgebied over en komen juist daardoor tot vernieuwende inzichten.
Leestijd 1 minuut — Vr 28 januari 2011
Verkenners in de wetenschap

Wat leren zij van andere methoden of perspectieven? Ook is het combineren van disciplines steeds meer nodig om complexe maatschappelijke vraagstukken te bestuderen.

Prof. dr. ir. Ben Scheres (Moleculaire Genetica, UU) doet onderzoek naar stamcellen in planten en stelt dat ze ons veel leren over de gezondheid van vlieg, muis en mens. Stamcellen zijn de cellen waaruit alle andere celtypen ontstaan. In principe hebben alle cellen in een organisme hetzelfde erfelijk materiaal. Hoe is het dan mogelijk dat daaruit zoveel variatie en orde ontstaat? Bij het lezen van het boek Gödel, Escher, Bach dacht Scheres, 'zo zit dat in de natuur ook' - op basis van relatief eenvoudige regels ontstaan complexe ordeningen door middel van feedbackmechanismen (biologische klok). Dit is intuïtief moeilijk te bevatten en daarom zoekt Scheres samenwerking met wiskundigen en modellenbouwers. Zo kon hij als eerste ter wereld het mechanisme voor stamcelorganisatie beschrijven in planten. Dit geeft inzicht in normale en ontspoorde groei en ontwikkeling bij mens en dier en nog fundamenteler binnen welke door de biologie aangegeven grenzen, gezond leven op aarde zich afspeelt.

Bekijk hieronder het korte filmpje en/of de gehele lezing.