Is een wereld zonder afval mogelijk?

Tot op de bodem

Duur 1:27:52 — Di 15 maart 2022

Is een wereld zonder afval mogelijk?

Hergebruik en recyling zijn cruciaal in een circulaire economie. Toch zijn we er nog lang niet. Wat gaat er mis? Met o.a. chemicus dr. Ina Vollmer.

In 2050 bestaat er geen afval meer en is Nederland volledig circulair. Dat is het doel van de overheid. Maar op dit moment wordt het grootste deel van ons afval nog verbrand. Hoe komen we van onze afvalberg af? Chemicus dr. Ina Vollmer (UU) vertelt over nieuwe manieren om plastic te recyclen. En milieukundige prof. dr. Ernst Worrell (UU) vraagt zich af: is meer recyclen de oplossing voor ons afvalprobleem, of een goed excuus voor bedrijven om gewoon door te blijven produceren?

De bijdrage van dr. Ina Vollmer is in het Engels.

In samenwerking met het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (UU) & strategisch thema Pathways to Sustainability (UU).

Sprekers

Over deze serie

Tot op de bodem

Willen we een duurzame toekomst voor iedereen, dan moeten we onze omgang met materialen veranderen. Waar liggen de knelpunten?