Tot op de bodem

Over deze serie

2022

Zonnepanelen op daken, windmolens in zee en oplaadpalen voor elektrische auto’s op straat. Een duurzame toekomst is binnen handbereik. Toch vergeten we vaak dat deze ‘groene’ oplossingen ook gemaakt moeten worden. Van grondstoffen die net als fossiele brandstoffen een spoor van vervuiling en uitbuiting achter kunnen laten.

Willen we een duurzame toekomst voor iedereen, dan moeten we onze omgang met materialen veranderen. Van het delven van grondstoffen uit de aarde, het produceren van ons geliefde mobieltje, tot het (her)gebruik van producten. In deze serie onderzoeken wetenschappers de volledige productieketen. Hoe bouwen we een écht duurzame toekomst? 

Deze lezingenreeks valt binnen de cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’, die organiseren we in samenwerking met het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid. Daarnaast is deze reeks tot stand gekomen in samenwerking met het strategisch thema Pathways to Sustainability.