Kort | Mensenrechtenbeleid in Utrecht

Het Grote Stadsdebat

Duur 0:20:00 — Di 16 oktober 2012

Kort | Mensenrechtenbeleid in Utrecht

Prof. dr. Barbara Oomen (decaan University college, UU) over het mensenrechtenbeleid in Utrecht.

Prof. dr. Barbara Oomen (decaan University college, UU) over het mensenrechtenbeleid in Utrecht. Hoe kan de stad samen met burgers, bedrijven en instellingen de Internationale Rechten van de Mens lokaal in praktijk brengen?

Spreker

Over deze serie

Het Grote Stadsdebat

Over hufters en hoffelijkheid. Samenleven in de grote stad vergt inspanning van iedereen. Is de school, de gemeente of het individu verantwoordelijk? En hoe weet je of de gekozen aanpak werkt of is big society een mythe?