Kort | sportverbroedering

Het Grote Stadsdebat

Duur 0:20:00 — Di 23 oktober 2012

Kort | sportverbroedering

Prof. dr. Paul Verweel geeft een inleiding bij het Grote Stadsdebat: Voetbal is vrede. Sport verbroedert.

Prof. dr. Paul Verweel geeft een inleiding bij het Grote Stadsdebat: Voetbal is vrede. Sport verbroedert. Jongeren samen laten sporten geeft hen zelfvertrouwen en vaardigheden die ook nodig zijn om als burger te functioneren. Hoe verhoudt sport zich tot andere burgerinitiatieven zoals de Weekendschool?

Spreker

Over deze serie

Het Grote Stadsdebat

Over hufters en hoffelijkheid. Samenleven in de grote stad vergt inspanning van iedereen. Is de school, de gemeente of het individu verantwoordelijk? En hoe weet je of de gekozen aanpak werkt of is big society een mythe?