Lekker en gezond

Duurzaamheid als wereldbeeld

Duur 0:45:00 — Di 1 maart 2011

Lekker en gezond

Wat is duurzaam in de veehouderij en in de gezondheidszorg?

Wat is duurzaam in de veehouderij en in de gezondheidszorg? Prof. dr. Pijpers (decaan Diergeneeskunde, UU) laat zien dat dat ligt aan de schaal waarop je ernaar kijkt. De dierenarts is er steeds minder voor de gezondheid van het enkele dier, maar voor de dierpopulatie. En meer nog voor de bescherming van de mens tegen besmettelijke dierziekten, zoals de vogelpest. Is vlees eten de risico's voor mens en milieu nog wel waard? In de risicomaatschappij zijn er feiten, maar ook percepties en maatschappelijke kosten en baten. Ook in de gezondheidszorg is de vraag hoe de zorg voor het individu en de gezondheidskeuzes van het individu staan tegenover public health. Prof. dr. Miedema (decaan geneeskunde, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur UMC) gaat in op nieuwe manieren van kennisontwikkeling als een democratisch zoekproces, waarbij patiënten worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Hoe kan dialoog leiden tot een duurzame toekomstbestendige visie op gezondheid voor iedereen? Wat definiëren we eigenlijk als gezond?

Sprekers

Over deze serie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Utrechtse wetenschappers laten zien wat hun vakgebied bijdraagt.