Van government naar governance

Duurzaamheid als wereldbeeld

Duur 0:45:00 — Di 22 februari 2011

Van government naar governance

Van government naar governance: de terugtredende overheid en toch een duurzame maatschappij?

Van government naar governance: de terugtredende overheid en toch een duurzame maatschappij? De complexiteit van de samenleving, de democratisering en de individualisering stellen de het idee van de alles regulerende staat op de proef. Wetten worden kaders voor gedrag en zijn niet meer gebeiteld in steen. Burgers worden op een andere manier verantwoordelijk voor hun eigen lot. Ook de kennis is in de huidige maatschappij verdeeld. Bestuurders zullen burgers en deskundigen moeten consulteren bij beleidsvorming. De maatschappij kan gezien worden als een stakeholder maatschappij. Maar hoe waarborgen we dan collectieve lange termijnbelangen zoals duurzaamheid? Wie vertegenwoordigd de natuur of de toekomstige generaties? Hoe organiseren we dit op wereldschaal en wat betekent dat dan voor de nationale staat? Prof. dr. Mark Bovens (hoogleraar Bestuurskunde en Directeur Onderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, UU) en prof. dr. Henk Kummeling (decaan en hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht, UU en voorzitter Kiesraad) illustreren de veranderende rol van de overheid aan het thema water. Hoe beheer je water en hoe ziet global governance er uit? Uitdagingen zijn het probleem van de repressieve staat: Kun je burgers wel dwingen tot bepaald gedrag? En haken lager opgeleiden niet af bij de complexiteit van inspraak?

Sprekers

Over deze serie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Utrechtse wetenschappers laten zien wat hun vakgebied bijdraagt.