Kummeling

Prof. dr. Henk Kummeling

Rechtsgeleerde
6 opnames
Prof. dr. Henk Kummeling (1961) is decaan van de factulteit Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap (REBO) aan de Universiteit Utrecht.

Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1988 ook promoveerde op advisering in het publiekrecht. Na zijn promotie werd hij universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1989 universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht werd. In 1994 werd Kummeling benoemd tot deeltijd hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Sinds 1995 is hij hoogleraar Staatsrecht en Vergelijkend Staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde onder andere over grondrechten, rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur. Naast zijn universitaire carriere bekleedt Kummeling vele nevenfuncties, waaronder rechter bij de rechtbank van Utrecht en voorzitter van de Kiesraad.