Sport & Maatschappij - Verbroedering in de buurt?

Sportzomer

Duur 0:45:00 — Wo 2 juni 2010

Sport & Maatschappij - Verbroedering in de buurt?

"Sport is niet alleen leuk en goed voor het individu; het is ook leuk en goed voor de maatschappij in het algemeen.

"Sport is niet alleen leuk en goed voor het individu; het is ook leuk en goed voor de maatschappij in het algemeen. Sport verbroedert en maakt geen onderscheid in afkomst. Bovendien levert sport werkgelegenheid op; kijk maar naar voetbalclubs die uitgroeien tot complete bedrijven. Prof. dr. Maarten van Bottenburg, als hoogleraar Sportontwikkeling verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) zal een lezing geven over de betekenis van sport voor sociale verbanden, de maatschappij en ontwikkeling."

Spreker

Over deze serie

Sportzomer

Wetenschap en sport vormen een goed team. In een zomer die garant staat voor sportief spektakel laten zes wetenschappers zien hoe wetenschap met zowel topsport als alledaagse breedtesport verweven is.