Bottenburg

Prof. dr. Maarten van Bottenburg

Sportsocioloog
4 opnames
Maarten van Bottenburg is hoogleraar Sportontwikkeling aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en lid van diverse adviescommissies op sportgebied.

Voor zijn benoeming tot hoogleraar was hij van 2004 tot 2009 bijzonder hoogleraar aan de USBO en lector Sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg en was hij deel van de directie van het Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek.

Maarten van Bottenburg studeerde sociologie aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam en promoveerde in 1994 cum laude op een proefschrift over de wereldwijde verspreiding en uiteenlopende populariteit van sporten. Hierna richtte hij een wetenschappelijk onderzoeksbureau op, dat later werd omgevormd tot het Mulier Instituut.

Naast de bestudering van sport, is hij ook zelf fanatiek in beweging. Hij is lid van een atletiekvereniging, schaatst, skiet en doet aan fitness om zijn kracht en conditie op peil te houden.